Jako placówka została wpisana pod numer 183/2021 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.


Zakres usług - badania psychologiczne dla:

  • kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych
  • kierowców osobowych samochodów służbowych kat. B
  • kierowców samochodów technologicznych
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
  • kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy
  • operatorów wszelkich maszyn, dźwigów, koparek, suwnic, walców, wózków widłowych
  • osób wykonujących pracę na wysokości powyżej 3 metrów
  • dla wszystkich stanowisk w górnictwie

Rejestracja telefoniczna: 698 881 362
ul. Lubelska 1, 58-300 Wałbrzych (brama IV, 2 piętro)
ośrodek mieści się na terenie Szkoły Nauki Jazdy Torus Wałbrzych

Badania Kierowców Wałbrzych – Formularz kontaktowy